خدمات اجرایی سیستم های نیوماتیک و هیدرولیک

Lego_Technic_8837_-_Pneumatic_Excavatorخدمات اجرایی سیستم های نیوماتیک و هیدرولیک

واحد طراحی و ساخت با توجه به نیاز کارفرما طرحی اولیه را آماده می کند، که پس از تائید کارفرما با توجه به نیاز سیستم و محدودیت های موجود سایزینگ قطعات والمان ها صورت می‌گیرد و در این مرحله محاسبات بر اساس تئوری‌ها و فرمول‌های متداول هیدرولیک و یا نیوماتیک انجام می‌گیرد. با توجه به نیاز سیستم، طراحی سیستم کنترل نیز به صورت موازی صورت می‌گیرد. در این مرحله با توجه به سایز و مارک قطعات و متریال مصرفی مورد تایید مشتری، هزینه تامین قطعات وساخت مجموعه اعلام می‌گردد.