خدمات نصب و راه اندازی

Blog page
design

خدمات نصب و راه اندازی Commissioning

راه‎اندازی صحيح يكی از مهمترين عاملهای بهينه كردن كارائی پروسه می‎باشد مديريت و نظارت بر راه‎اندازی صحيح بر اساس نياز واحدهای مهندسی و تعمير و نگهداری انجام می گيرد.
امور نصب شركت آریو ابزار دقیق مهر باهدف ارائه خدمات نصب ، پيش‌راه‌اندازی و راه‌اندازی تجهيزات كنترل، برق و ابزاردقيق به صنايع نفت، گاز و پتروشيمی تاسيس و اين خدمات را به واحدهای جديدالتاسيس و همچنين واحدهای در حال بهره برداری كه نياز به بازسازی و يا افزايش ظرفيت داشتند ارائه می‌نماید.
تيم هاي آموزش ديده و مجهز، شركت آریو ابزار دقیق مهر را قادر نموده تا بتواند عمليات نصب، پيش‌راه‌اندازی و راه‌اندازی را در واحدهای در حال كار (محيط های آلوده به گاز های قابل انفجار) انجام دهد. تيم‌های مذكور به كليه مخاطرات انجام كار گرم در چنين واحدهايی آشنا بوده و چگونگی انجام ايمن كار را فراگرفته اند.
فعاليتهای زير معمولاً توسط گروههای نصب شركت آریو ابزار دقیق مهر انجام می پذيرد :

 نصب تجهيزات كنترل، برق و ابزاردقيق :

انجام عمليات كاليبراسيون دستگاه های ابزاردقيق، شيرهای كنترل و شيرهای ايمنی، ساخت و نصب ساپورت های دستگاه های ابزاردقيق و برق، نصب سينی‌ها ، نردبان های كابل و كاندويت های ابزاردقيق و برق، نصب تجهيزات برقی و ابزاردقيق، نصب پانل های كنترل، اينترلاك و محلی و تجهيزات مربوط به اتاق كنترل (آنالوگ ،‌DCS و يا فيلدباس)، انجام لوله كشی هوا و ساير لوله كشی ها و نصب تيوب های مربوط به سيستم های ابزاردقيق، نصب دستگاه های آنالايزر و PLC، نصب Junction Box ها و كابل های ابزاردقيق و نصب سيستم های اتصال زمين مربوط به دستگاه های ابزاردقيق، انجام عمليات پيش راه‌اندازی (Loop Check) سيستم های ابزاردقيق و تهيه مدارك As Built، نصب ترانسفورماتورهای قدرت و توزيع ، نصب تابلوهای فشار قوی، فشار متوسط، فشار ضعيف، توزيع و MCC ،‌نصب سيستم اتصال زمين و حفاظت از صاعقه، انجام عمليات كابل كشی (فشار قوی،فشار متوسط، فشار ضعيف و كنترل)، نصب سيستم های روشنائی، اعلام حريق، تلفن داخلی، بلندگو، اينتركام، حفاظت كاتديك،UPS و باتری های مربوطه و نصب سيستم های مرتبط به كنترل و سوپروايزری برق، انجام عمليات پيش راه اندازی و راه‌اندازی سيستم های برقی و تهيه مدارك As-Built

 نصب تجهيزات مكانيكي :

نصب، پيش‌راه‌اندازی و راه‌اندازی تجهيزات ثابت ودوار مكانيكی ، مخازن و لوله كشی صنعتی

 سيويل و سازه :

اجراي فونداسيون ها، ترانشه‌های عبور كابل، لوله های عرضی زير جاده جهت عبور كابل، احداث ساختمان های صنعتی(پست های برق، ساختمان های كنترل(