خدمات پشتیبانی 24 ساعته

این شرکت با توجه به نیازهای واحد های صنعتی مختلف به خدمات فنی و مهندسی آمادگی دارد پس از بررسی نیازهای این واحد ها نوع خدمات مورد نیاز آنها را بررسی و این خدمات را به آن واحدها اعلام و در صورت توافق خدمات را با توجه به درخواست آنهاارائه نماید.

بهینه سازی ارائه خدمات فنی و مهندسی در زمینه های فعالیت شرکت از اهداف این شرکت است در راستای تحقق این هدف، واحد پشتیبانی فنی به صورت شبانه روزی  و یا ساعتی، در کلیه روز های سال آماده پاسخگویی به مشتریان خود است.