ارائه خدمات فنی مهندسی در زمینه بسته بندی به صورت تخصصی

packagingارائه خدمات فنی مهندسی در زمینه بسته بندی به صورت تخصصی

پس از مطالعه كامل اسناد و مدارك پروژه، بازدید از پروژه و برگزاری جلسات با کارفرمایان محترم به منظور درک صحیح پروسه، کارشناسان با تکیه بر سال ها تجربه و دانش فنی بروز اقدام به ارائه راهکارهای فنی و مهندسی می نمایند. خدمات مهندسی شرکت در این زمینه به صورت جداگانه در زیر ذکر شده است.
۱. مشاوره مهندسی ظرفیت سنجی و طراحی متناسب با نوع محصول در خطوط بسته بندی
۲. مشاوره و تامین تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز صنایع بسته بندی از داخل و یا خارج از کشور
۳. ارائه خدمات نصب، پیش راه اندازی و راه اندازی تجهیزات و ماشین آلات
۴. آموزش عمومی و تخصصی بهره برداری و تعمیرات و نگهداری واحد های بسته بندی
۵. ارائه خدمات برنامه ریزی و اجرای صحیح سیستم های نگه داری و تعمیرات واحد های بسته بندی
۶. ارائه خدمات مدیریت راهبری درخصوص نیروی انسانی , ماشین آلات و تجهیزات واحدهای بسته بندی
۷. ارائه نیروی انسانی متخصص در زمینه بهره برداری و نگه داری و تعمیرات واحد های بسته بندی