نگهداری و تعمیرات واحدهای صنعتی

نگهداری و تعمیرات واحدهای صنعتینگه داری و تعمیرات واحدهای صنعتی

امور نگهداری و تعميرات شركت آریو ابزار دقیق مهر به منظور ارائه خدمات نگهداری و تعميرات روزانه ، تعميرات پيشگيرانه، تعميرات اضطراری و تعميرات اساسی به صنايع فرآيندی خصوصا” نفت، گاز و پتروشيمی ايجاد شده است.
اين امور كليه خدمات نگهداری و تعميرات مكانيكی (تجهيزات ثابت و دوار، لوله كشی، ماشين آلات، تاسيسات و تهويه)، برقی، ابزاردقيقی، مخابراتی، سيويل ، سازه و ابنيه را ارائه می نمايد.
همچنين شركت آریو ابزار دقیق مهر با بكارگيری شيوه های نوين نگهداری و تعميرات پيش بينانه و پيشگيرانه سعی در جايگزينی روش های سنتی تعميراتی نموده است.
علاوه بر موارد فوق الذكر، امور نگهداری و تعميرات شركت آریو ابزار دقیق مهر خدمات ديگری مانند برنامه ريزی نگهداری و تعميرات، مديريت تامين قطعات يدكی و ساير خدمات تداركاتی زنجيره تامين را نيز ارائه می نمايد.

بهينه بودن پروسه نيازمند آن است كه عملكرد و كارائی تجهيزات پروسه از كيفيت بالايی برخوردار باشد لازمه آن وجود فرآيند نگهداری و تعمير کارا می‎باشد كه بالاترين سطح خدمات است.